Denne nettsiden er ganske spesiell, den tilbyr en abonnementstjeneste. Løsningen er bygget med Woocommerce i bunn med en masse moro på toppen for å få alt til å fungere slik eieren ønsker.

Denne nettsiden ble satt opp med et ekstremt godt samarbeid og deltagelse av eier.

 

Besøk nettsiden