Lillehammer Steinerskole

Hva er Lillehammer Steinerskolen?
Livslang motivasjon for læring gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring

Lillehammer Steinerskole har en nettside som er veldig dynamisk, i den forstand at de oppdaterer den svært hyppig. Full kobling til Google Analytics for å hente informasjon om hvordan besøkende bruker siden.

Besøk nettsiden