Mannskoret Klang

Mannskoret Klang har en ganske avansert nettside som inneholder medlemsregister, filer og ikke minst lydfiler. Disse lydfilene bruker medlemmene når de øver, og ligger bak en passordbeskyttet mur. 

Mannskoret Klang har en ganske avansert nettside som inneholder medlemsregister, filer og ikke minst lydfiler. Disse lydfilene bruker medlemmene når de øver, og ligger bak en passordbeskyttet mur. 

Besøk nettsiden