Mannskoret Klang har en ganske avansert nettside som inneholder medlemsregister, filer og ikke minst lydfiler. Disse lydfilene bruker medlemmene når de øver, og ligger bak en passordbeskyttet mur. 

Besøk nettsiden