Tor Jonsson

Han er ein av våre mest lesne lyrikarar. Nye og gamle lesarar finn meining, trøyst og glede i orda hans. Dikta og tekstane blir trykte i stadig nye opplag. Kva er det med Tor Jonsson? Forfattaren som vrengde sjela si for at vi andre skal kunne sjå oss sjølve litt betre. Husmannssonen som kjempa mot urett og undertrykking, men også med seg sjølv. 34 år gamal tok han sitt eige liv.

Besøk siden her