Våsjøen Hyttegrend har en nettside som inneholder informasjon, både til “hvermannsen” og de som er medlemmer av hyttegrenden. Her har medlemmer egne passordbeskyttede områder. Det er også laget en løsning hvor styret lagrer sine dokumenter i Dropbox og kan få tilgang til disse på nettsiden.

Besøk nettsiden